Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije

USLOVI KUPOVINE I ISPORUKE

Uslovi kupovine i isporuke

Izbor artikla
Kupac ima mogućnost izbora i naručivanja artikala iz ponude naše internet prodavnice. Pri izboru, kupac može videti detaljniji opis izabranog artikla. Ukoliko se kupac odlučio na kupovinu, klikom na dugme „Korpa” taj artikal smešta u virtuelnu korpu. Klikom na dugme „Pregled” kupac je u mogućnosti da pregleda trenutni sadržaj virtuelne korpe, trenutni iznos računa i visinu transportnih troškova. Na taj način kupac može pregledati tačnost svoje narudžbe, sa posebnim osvrtom na cenu i na količine koje u slučaju potrebe još može promeniti. Korpa automatski daje ukupan i konačan iznos naručene robe.

Slanje naručene robe

Ukoliko se kupac slaže sa količinama koje je premestio u virtuelnu korpu, sa konačnim iznosom naručene robe i odluči da želi da tu robu i kupi, treba da klikne na dugme "Kasa". Nakon toga može da odluči da li želi da se prijavi kao već registrovani kupac, da li želi da se registruje kao kupac ili želi da kupuje bez registracije.
Ako je kupac već registrovan u internet prodavnici, treba samo da upiše e-mail adresu i lozinku koju je ostavio pri registraciji. Ukoliko se kupac želi registrovati potrebno je da upiše podatke koji se traže pri registraciji, te podatke će sistem zabeležiti i pri sledećoj kupovini će se trebati samo prijaviti u sistem. Pri kupovini bez registracije treba ostaviti podatke za plaćanje i adresu isporuke kupljene robe. ​
Sledeći korak je da kupac odabere način isporuke (brzom poštom - kurirskom službom) i način plaćanja (preko računa, pouzećem). Ako se kupac slaže sa sadržajem narudžbe treba samo da klikne na dugme „Naruči”.

VAŽNO! U internet prodavnici možete kupovati kao pojedinac ali i kao distributer ili izvođač radova. Kao distributer ili izvođač radova postoji mogućnost kupovine po veleprodajnim cenama ako se izvrši potrebna registracija i sa naše strane provera datih podataka. Ako su dati podaci pri registraciji validni, samo prijavom na internet stranici se može kupovati. U tom slučaju distributeri vide automatski veleprodajne cene i na osnovu njih mogu kupovati.

Cene
Cene su važeće u trenutku narudžbe i naznačene su pored željenog artikla. Istaknute cene su sa PDV ali ne sadrže transportne troškove osim ako uz artikal to nije posebno naznačeno. Iznos transportnih troškova se može videti pri pregledu naručene robe na "Kasa". Ukoliko je došlo do greške ili nedostataka u opisu artikla i/ili istaknutih cena, zadržavamo pravo na korekciju. U ovakvim slučajevima ćemo odmah obavestiti potencijalnog kupca o novim uslovima kupovine. Kupac nakon toga može potvrditi kupovinu ali ima i mogućnost odustajanja od kupovine.

VAŽNO! Distributerima ili izvođačima radova, po prihvaćenoj registraciji u internet prodavnici su na raspolaganju važeće neto veleprodajne cene.

Obrada narudžbi
Vaša narudžba će biti obrađena u roku od najviše jednog radnog dana.

Ispravka pogrešno unešenih podataka
Podatke koje unosite pri kupovini možete ispravljati samo dok ne kliknete na dugme „Naruči”.

Potvrda primljene narudžbe

Svaku pristiglu narudžbu potvrđujemo e-mailom. To znači da predajom narudžbe dobijate automatski e-mail o tome da je narudžba pristigla a nešto kasnije šaljemo e-mail u kojem Vas obaveštavamo o očekivanom roku isporuke.
Ukoliko postoji potreba za telefonskim dogovorom molimo Vas da pozovete broj 069/1462-769.

Načini plaćanja
U internet prodavnici možete platiti preko računa ili pouzećem. Pri plaćanju pouzećem, plaćanje se vrši gotovinom kompletnog iznosa sa transportnim troškovima donosiocu robe.


Isporuka
Isporuku naručene robe vrši brza pošta - kurirska služba. Rokove isporuke kupac može videti u trenutku potvrde naručivanja robe a informacija je i sastavni deo e-maila potvrde o pristigloj narudžbi. Uslovi i vreme isporuke se mogu dogovoriti i telefonom čiji broj se nalazi u navedenom e-mailu.

Načini isporuke:

  • Kurirskom službom na adresu kupca

Termini isporuke:

  • Na adresu kupca, u slučaju plaćanja preko računa, kada kompletan uplaćeni iznos pristigne na naš račun, u naredna 2-7 radnih dana, uz asistenciju kurirske službe, koja preuzetu robu u velikom procentu isporučuje već sledeći radni dan, dok u drugim slučajevima isporuku vrši sa rokom od dva radna dan.

  • Na adresu kupca plaćanje pouzećem, od dana naručivanja u naredna 2-7 radnih dana, uz asistenciju kurirske službe, koja preuzetu robu u velikom procentu isporučuje već sledeći radni dan, dok u drugim slučajevima isporuku vrši sa rokom od dva radna dan (ukoliko se želje kupca razlikuju moguć je telefonski dogovor oko termina isporuke).

Naknade za isporuku: pre kompletiranja narudžbe u Korpi se pod "očekivani troškovi isporuke" pojavljuje iznos koji je merodavan, a on zavisi od vrednosti narudžbe, težine robe, gabarita robe i eventualnih troškova isporuke kurirske službe.

Odustajanje od isporuke

Ukoliko internet prodavnica odustane od preuzete obaveze isporuke tražene robe iz razloga što roba koja je poručena nije na raspolaganju ili ne može da pruži traženu uslugu dužna je da o tome obavesti kupca. Internet prodavnica ne sarađuje sa maloletnim licima. U trenutku prihvatanja uslova trgovine kupac se izjašnjava kao punoletno lice.

Vraćanje robe
Roba koja se vraća mora biti u originalnom stanju i pakovanju, neoštećena, količinski kompletna i treba priložiti dokaz o plaćanju. Robu koja je već bila instalirana ili na drugi način upotrebljena ne preuzimamo.

Informacija o uslovima sklapanja ugovora
Ugovor se sklapa na srpskom jeziku, a klikom na "Naruči" se smatra da je ugovor sklopljen. Ugovor je na ovaj način sklopljen od strane dobavljača ELEKTROGREJANJE d.o.o .

Pravo na povrat robe/ garancija povrata robe
Naručilac može u roku od 14 dana da odustane od kupovine bez ikakvog obrazloženja, odustajanje u svakom slučaju mora da signalizira na email info@elektrogrejanje.rs . Pravo naručioca počinje danom preuzimanja robe. Od toga dana naručilac ima 14 dana da dobavljaču vrati naručenu robu u originalnom stanju i o svom trošku. Dobavljač je dužan bez odlaganja naručiocu vratiti uplaćen novac, a najkasnije 14 dana od trenutka odustajanja.
Pošto se naručilac odlučio na odustajanje od kupovine mora snositi sve troškove koji nastanu u vezi povrata robe. Osim tih troškova naručioc nema drugih izdataka. Međutim, prodavac može tražiti nadoknadu troškova koji nastanu eventualnom štetom koja nastane neodgovarajućim odnosom prema robi. Ukoliko roba koja se vraća nije u originalnom stanju i ne može se ponovo prodavati, kupac je obavezan da nadoknadi štetu koja bi nastala neodgovornim odnosom prema datoj robi.
Ako se oštećenje robe ustanovi pre preuzimanja odnosno u prisustvu osoblja za dostavu (brza pošta, kurir..) povrat robe je dozvoljen i kupovina se odmah briše. Bilo kakvo oštećenje, nedostatak ustanovljen pri dostavi robe mora biti zapisnički konstatovan između dostavljač i preuzimaoca robe! Kasnije reklamacije se ne prihvataju!

Vlasnička klauzula
Roba ostaje u vlasništvu dobavljača sve dok nije u celosti isplaćena.

Naknadna ispravka narudžbe, odustajanje

Pri predaji narudžbe potencijalnom kupcu softver internet prodavnice šalje informaciju o primitku zahteva. Ova informacija nema pravnu snagu ugovora između prodavca i kupca! Samo se na ovaj način daje kupcu na znanje da je njegov zahtev primljen i prosleđen ovlaštenom licu u prodajnom odelenju.
Ukoliko u roku od 48 časova kupac ne dobije ovakvu informaciju prestaje svaka njegova obaveza vezana za konkretnu narudžbu. Prodavac do momenta započinjanja rešavanja konkretne narudžbe omogućava kupcu da elektronskim putem odustane od narudžbe. Ako prodavac na vreme obavesti kupca slanjem e-maila da je rešavanje narudžbe započeto, kupac tada samo lično ili putem linkova "Korisnički servis" ili "Kontakt" može informisati prodavca o odustajanju od kupovine.

Za bilo kakvu kasniju promenu u vezi konkretne narudžbe treba da se obratiti u pismenoj formi preko e-maila.