Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Proizvodi Meni

Garancija

Uslovi garancije 
Uz kupljeni artikal ZVANIČNA GARANCIJA REPUBLIKE SRBIJE.


Kupovinom u INTERNET PRODAVNICI ELEKTRIČNOG GREJANJA dobijate uslugu servisa i održavanja u garantnom i vangarantnom roku a istu obezbeđuje ELEKTROGREJANJE d.o.o.  

Firma posebnu pažnju posvećuje tome da uređaji budu dužeg veka trajanja na zadovoljstvo korisnika.


Kupovinom u INTERNET PRODAVNICI ELEKTRIČNOG GREJANJA prihvatate sledeće uslove garancije koje mi nudimo. Na uređaje koje kod nas nabavljate važe sledeći GARANCIJSKI USLOVI.1. Uređaji koji se mogu nabaviti:

U-HEAT električna grejna mrežica (1-10 m2)
U-HEAT Cable električni grejni kabel (18 W/m)
U-HEAT manualni zidni termostat sa senzorom temperature poda

MAGNUM Mat električna grejna mrežica (1-25 m2)
MAGNUM Mat Outdoor električna grejna mrežica za spoljne površine (2-10 m2)

MAGNUM Cable unutrašnji i spoljašnji grejni kabel (10, 17, 30 W/m) 
MAGNUM Heatbord Cable unutrašnji grejni kabel za laminatne podove (6, 10 W/m) 
MAGNUM Ideal kabel protiv smrzavanja baštenskih slavina 
MAGNUM Trace samoregulirajući kablovi (10-33 W/m)
MAGNUM spoljašnji termostati

MAGNUM Intelligent Control digitalni termostat sa senzorom temperature poda 
MAGNUM S-Control manualni termostat sa senzorom temperature poda
MAGNUM X-treme Control digitalni termostat sa senzorom temperature poda
MAGNUM Look električna grejna folija za odmagljivanje ogledala
MAGNUM i FALCON električni infrapaneli

Mikoterm TK 6-36 kW električni kotao 
Mikoterm E-Compact Plus 6-27 kW električni kotao
TERMOSTROJ TERMO Kombi 15-40 kW električni kotao 
TERMOSTROJ TERMO BLOK PTV 6-40 kW električni kotao
TERMOSTROJ TERMO BLOK 6-40 kW električni kotao
TERMOSTROJ TERMO MINI 3-12 kW električni kotao 

TERMOSTROJ TERMO Extra 28-96 kW električni kotao
AEROFLOW električni radijatori sa skladištenjem toplote
Atlantic električni konvektori
ELDOM električni konvektori
ELDOM električni protočni bojleri
THERMEX električni bojleri

2. Važnost garancije za konkretnu grupu proizvoda:

U-HEAT električna grejna mrežica - od preuzimanja 10 godina garancije
U-HEAT manualni i digitalni termostati - od preuzimanja 2 godine garancije
U-HEAT električni grejni kabel - od preuzimanja 10 godina garancije
MAGNUM manualni i digitalni termostati - od preuzimanja 2 godine garancije
MAGNUM Mat i Cable unutrašnji električni grejni kabel, isključivo za unutrašnju upotrebu i isključivo za krajnjeg korisnika - doživotna garancija
MAGNUM Heatboard Cable unutrašnji električni grejni kabel - od preuzimanja 10 godina garancije
MAGNUM Mat i Cable Outdoor spoljašnja električna grejna mrežica i grejni kabel, ili kod upotrebe unutrašnje grejne mrežice ili grejnog kabela na spoljašnjim površinama - od preuzimanja 2 godine garancije 
MAGNUM Ideal električni grejni kabel - od preuzimanja 2 godine garancije 
MAGNUM Look električna grejna folija - od preuzimanja 2 godine garancije 
MAGNUM Trace samoregulirajući kablovi - od preuzimanja 2 godine garancije 
MAGNUM Sol infrapaneli - od preuzimanja 2 godine garancije
FALCON infrapaneli IPCW, IPCWS, IPCW Glass Design infrapaneli - od preuzimanja 2 godine garancije
FALCON infrapaneli IPC - od preuzimanja 5 godina garancije
Mikoterm električni kotlovi - od preuzimanja 2 godine garancije
ELDOM električni protočni bojleri - od preuzimanja 2 godine na koroziju i curenje vode a 1 godina na slavinu i električne komponente.
Termostroj električni kotlovi - od preuzimanja 10 godina garancije na curenje vode i 3 godine garancije na pokretne električne delove kotlova
AEROFLOW električni radijatori sa skladištenjem toplote15 godina proizvođačke garancije na telo radijatora i elemente skladištenja toplote, a 2 godine garancije na upravljanje
Atlantic električni konvektori - od preuzimanja 2 godine garancije
THERMEX električni bojleri - od preuzimanja 5 godina garancije na varenje rezervoara i koroziju, za električne komponente garancija 2 godine.

Početak važenja garancije je momenat preuzimanja kupljenog uređaja.

3. Uslovi koji treba da budu ispunjeni za važenje garancije kupljenog uređaja:

Prikaz dokaza o preuzimanju kupljenog uređaja.
Isplaćen kompletan iznos (100%) od strane Kupca za naručeni uređaj, dodatnu opremu ili uslugu.
Za napred navedene uređaje nije potrebno njihovo puštanje u rad od strane Prodavca da bi garancija bila važeća.
U slučaju U-HEAT i MAGNUM električnih grejnih mrežica, grejnih kablova, grejnih folija i termostata preporučljiva je instalacija od strane stručnog lica. Kod instalacije grejnih mrežica i grejnih kablova je za ispunjenje uslova za garanciju potrebno popuniti Zapisnik o instalaciji koji je sastavni deo standardne opreme. 
Uz artikal priložen GARANTNI LIST Prodavca.
Primerak računa kao dokaz o kupovini. 


4. Obaveze koje preuzeo Prodavac u ugovoru o garanciji:

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi od strane Kupca koji su prethodno navedeni, Prodavac u skladu sa ugovorom o garanciji na sebe preuzima sledeće obaveze:

U toku trajanja garantnog roka a u slučaju opravdanosti ovlašteni servis vrši zamenu oštećenog dela i ukoliko je deo garancije trošak preuzima prodavac. Ako Kupac izvrši demontažu oštećenog dela, u prethodnom dogovoru sa Prodavcem, trošak slanja na adresu Prodavca pada na teret Kupca. 

U toku trajanja garantnog roka troškovi otklanjanja oštećenja padaju na teret Prodavca.

U toku garantnog roka troškove izlaska na teren u svrhu otklanjanja problema snosi Kupac.

Popravke u toku garantnog roka najčešće traju 1-2 nedelje, ali zadržavamo pravo da u opravdanim slučajevima ovaj period može biti duži.

Za popravke ili otklanjanje problema izvan garantnog roka ili koji nisu sastavni delovi garancije, važe posebni uslovi i cene.

Ukoliko u toku trajanja garantnog roka popravku kupljenog uređaja ne izvrši Prodavac ili u ime Prodavca ovlašteno lice nego istu izvrši treće lice a Prodavac to ne odobri, dolazi do gubljenja garancije.

Proizvode prodajemo sa važećim propisima i pravilima! Proizvođači nas obavezuju da u roku od 72 sata zamenimo oštećeni uređaj ili deo u skladu sa propisima o zaštiti potrošača.
  
Garancija može da se odobri uz prikaz sledeće dokumentacije:

  • originalna ambalaža sa svim priborom
  • primerak računa kupljenog uređaja ili opreme
  • dokaz o preuzimanju uređaja
  • uz uređaj priloženi GARANTNI LIST Prodavca a u slučaju električnog grejnog tepiha ili grejnog kabela i ispunjeni Zapisnik o instalaciji

U slučaju da ove dokumente Kupac ne može da prikaže zahtev za garancijom se ne može prihvatiti! 

Zamena oštećenog dela u roku od 72 sata važi samo u slučajevima upotrebe uređaja po priloženim uputstvima. Pravilo ne važi ako je došlo do neodgovarajuće upotrebe uređaja (npr. razbilo se pri padu, prokišnjava, neko je stao na kabel, i sl.) i u tim slučajevima se zamena dela ili uređaja događa isključivo uz stručno mišljenje servisa proizvođača.

Sledeći su koraci za popravku ili zamenu u roku od 72 sata:

Primećeno oštećenje treba prijaviti INTERNET PRODAVNICI ELEKTRIČNOG GREJANJA na info@elektrogrejanje.rs . Ukoliko je zahtev za popravku ili zamenu opravdan proizvođač pristaje na zamenu dela ili uređaja.

Ukoliko je nedvosmisleno da je uređaj korišten u skladu sa uputstvima onda je naravno opravdana zamena uređaja ili dela u roku od 72 sata.

Ukoliko nije jednoznačno da je uređaj korišten u skladu sa uputstvima onda je zamena uređaja ili dela u roku od 72 sata opravdana samo uz konsultaciju sa stručnim licem iz servisa proizvođača.

Troškovi slanja oštećenog dela padaju na teret Kupca. Naravno, ukoliko se nakon toga ustanovi da je u pitanju greška u materijalu ili da je greška sastavni deo garancije, internet prodavnica će nadoknaditi troškove Kupcu.  

Ukoliko je treće lice pokušavalo popravku uređaja ili dela, ako je uređaj korišten na neodgovarajući način ili problem nije deo garancije nemamo uslova za nadoknadu troškova Kupcu.

Ako za neki proizvod nije naznačen garantni rok molimo Vas da se kod nas interesujete za uslove garancije konkretnog proizvoda.