Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije

Kontakt

 
Adresa:
INTERNET PRODAVNICA ELEKTRIČNOG GREJANJA
ELEKTROGREJANJE d.o.o

25230 Kula, Ise Sekickog BB

Email: info@elektrogrejanje.rs


PIB:
111-421-521

Matični broj:
214-79-721

Račun u banci: 
BANKA INTESA 160-549391-30

Telefon:
+381 69 146 2
769