Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti
Informacije koje dostavite čuva ELEKTROGREJANJE d.o.o isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe, eventualnih kasnijih dokazivanja uslova narudžbe, ili ako je potrebno za slanje promotivnih akcijskih biltena. Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim stranama, osim ako se ne radi o podizvođaču za izvršenje usluge (npr. brza pošta), koji podatke dobijene od ELEKTROGREJANJE d.o.o niukom slučaju ne sme koristiti, čuvati, ili dati na korišćenje trećim stranama. Prilikom upotrebe vaših podataka postupamo u skladu sa zakonom LXIII iz 1992. godine o zaštiti ličnih podataka i otkrivanju podataka od javnog interesa.

Vlasništvo nad informacijama
Izjavljujemo, da su podaci vidljivi na našim internet stranicama vlasništvo BIOKOPRI Kft.. Sadržaj naše internet stranice www.elektrogrejanje.rs i njegovo prezentovanje štite internacionalni i srpski zakoni. Zabranjeno je prodavati, menjati ili objavljivati bilo koje informacije ili članke sa naših internet stranica. Zadržavamo sva dodatna prava na objavljeni materijal, a naša prava ćemo ostvariti sudskim putem.
Ako se neko registruje na stranicama naše internet prodavnice, prihvata informaciju o zaštiti privatnosti i saglasan je s njom. 

Davalac usluge: ELEKTROGREJANJE d.o.o

Sedište davaoca usluge: 25230 Kula, Ise Sekickog BB

Za konstantni kontakt sa korisnicima usluga koristimo sledeću adresu elektronske pošte: info@elektrogrejanje.rs

Matični broj davaoca usluge: 21479721 

PIB davaoca usluge: 111421521

Broj telefona davaoca usluge: 069/1462-769

Broj zapisa o privatnosti: u toku…

Ugovor je sklopljen na jeziku: srpski

Uslugu hostinga pruža: ShopRenter.hu Kft.
Adresa pružaoca usluga hostinga: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
E-mail adresa pružaoca usluga hostinga: info@shoprenter.hu
WEB adresa pružaoca usluga hostinga: www.shoprenter.hu