Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije
Termostroj Termo Extra 48 kW električni kotao za grejanje i pripremu tople vode

Termostroj Termo Extra 48 kW električni kotao za grejanje i pripremu tople vode

Termostroj Termo Extra 48 električni kotao za centralno grejanje, dopunjen indirektnim PTV rezervoarom za pripremu tople vode ili za upotrebu u industriji. Vrhunski opremljen i izuzetno efikasan električni kotao snage 48 kW.

Proizvođač: Termostroj d.o.o.
Dostupnost: preuzimanje za 12 radnih dana
Očekivana isporuka: 30 Jul 2024
Troškovi slanja: Besplatno

O P I S

Termostroj Termo Extra 48 kW električni kotao za grejanje i pripremu tople vode

Električni kotao za centralno grejanje, dopunjen indirektnim PTV rezervoarom za pripremu tople vode ili za upotrebu u industriji snage 48 kW sa blizu 100% efikasnosti.

Kotao opremljen električnim grejačima koji efikasno zagrevaju vodu u kotlu na zahtevanu temperaturu. Kotlom se upravlja preko termostata podešenom sobnom temperaturom koja određuje kada se kotao uključuje ili isključuje. U delu pripreme tople vode regulacija se vrši izmerenom temperaturom u indirektnom PTV rezervoaru (oficijelni naziv je električni kotao ali su upotrebi i izrazi kao kotao na struju ili električni zidni kotao).

Kotao maksimalne snage 48 kW i 99% efikasnosti se podjednako dobro koristi za podno ili radijatorsko grejanje. Na osnovu dizajna može se upotrebiti i u industriji u prostorijama gde je potrebno održavati konstantnu temperaturu tj. nisu dozvoljene česte promene temperature.

Sa modernim upravljanjem je moguće maksimalnu snagu ograničiti u tri koraka pa tako kotao može da radi osim na 48 kW i na 24 odnosno 8 kW maksimalne snage (ograničavanje maksimalne snage naravno ograničava i predatu toplotnu snagu).

Toplota vode za grejanje kod radijatorskog grejanja je 20-90°C, dok je u slučaju podnog grejanja 15-45°C uz maksimalni pritisak u sistemu od 2,5 bara. Kotao se postavlja i u zatvorene i u otvorene sisteme grejanja.

Upravljanje Termo Extra kotlovima je opremljeno upravljačkom jedinicom za pripremu tople vode (u tom slučaju je potreban i indirektni rezervoar za pripremu tople vode). Ukoliko se kotao koristi i za pripremu tople vode temperaturu iste je moguće podesiti u granicama od 10-65°C. Termo Extra kotlovi se mogu upravljati modulom koji koristi kompenzaciju spoljnom temperaturom za podešavanje temperature zagrevanja vode.  

Termo Extra električni kotlovi su fabrički opremljeni sigurnosnim sistemom, ali nisu opremljeni cirkulacionom pumpom ni ekspanzionom posudom koje u slučaju potrebe treba posebno obezbediti.
Za rad je potreban trofazni priključak. 

Ukoliko pored grejanja postoji potreba i za upotrebu kotla za pripremu tople vode u ponudi imamo i za to rešenje. Kotlovi Termostroj Termo-Block PTV  snage do 40 kW sa indirektnim rezervoarom za pripremu tople vode. Protočni kotlovi za pripremu tople vode Termostroj Termo-Kombi  takođe snage do 40 kW.

Potpuno nečujan, malih dimenzija, ne zahteva ni ventilaciju ni dimnjak pa ga je moguće postaviti bilo gde u objektu

Prospekt Termostroj električni kotlovi za preuzimanje. Za preuzimanje kliknite na sliku.

Često postavljana pitanja o TERMOSTROJ Termo Extra 48 kW kotlu

      
Moguće ga je postaviti u radijatorsko, podno ili zidno centralno grejanje. Podesiv je široki temperaturni opseg u koracima od 1°C (radijatorsko grejanje 20-90°C, podno grejanje 15-45°C).


Za pripremu tople vode je potrebna ugradnja indirektnog rezervoara za pripremu tople vode. Temperatura vode u PTV rezervoaru se meri senzorom temperature koji prosleđuje informaciju upravljačkom panelu i na osnovu podešenih vrednosti od strane korisnika kotao vrši zagrevanje vode. Raspon temperatura koje se mogu podesiti je 10-65°C, a uz to uključeni kotao raspolaže funkcijom protiv smrzavanja PTV rezervoara. Ova funkcija se automatski aktivira ako temperatura u rezervoaru padne ispod 7°C (indirektni PTV rezervoari za ugradnju, pogledaj link Slični proizvodi na donjem delu stranice).

Termostroj električni kotao od 48 kW je fabrički pripremljen za priključenje na trofazni priključak. Važno je da na raspolaganju bude potreban mrežni napon i da se priključak ostvari provodnikom potrebnog preseka.


Za korišćenje električnih uređaja jedno od najvažnijih pitanja je da li je električna mreža dovoljnog kapaciteta. Za funkcionisanje kotla od 48 kW treba da je na raspolaganju 3 x 69,6 ampera (preporučljiv osigurač od 80 A). Potrebno je uzeti u obzir potrebu za strujom kompletnog objekta jer ukoliko se prekorači raspoloživ kapacitet može doći do čestog izbacivanja osigurača.

 
Električni kotao od 48 kW je izuzetno energetski efikasan. Preuzeta električna energija se u sistem skoro potpuno pretvara u toplotnu.


Maksimalna snaga kotla se može manualno ograničiti, na upravljačkoj jedinici, u tri koraka. Podešavanje se može uraditi u koracima od 8/24/48 kW. Molimo Vas da uzmete u obzir da se preuzeta i predata snaga pri smanjenju razlikuje od maksimalne snage kotla.


Efikasnost grejanja zavisi od izolacije objekta, od površine objekta, visine prostorija i od kvaliteta stolarije. Može se grejati novogradnja do 440 - 460 m2, adaptiran objekat (izolacije fasade, zamenjena stolarija) do 280 m2objekat sa starom stolarijom i bez izolacije fasade do 180 m2.


Eksploatacija električnih kotlova je precizno upravljana i zahvaljujući tome je ekološki čista. Pruža maksimalne performanse u svojim okvirima snage. Zahvaljujući zanemarivom pregrevanju obezbeđuje zahtevanu temperaturu vode. Modularna regulacija snage je od 0-99% tako da se grejanje uključuje kada nastane potreba za toplom vodom u protivnom se isključuje. Zahvaljujući inteligentnom upravljanju kotao radi maksimalnom snagom samo u slučaju kada mu je upućen zahtev za većom količinom tople vode.


Uz zanemarljivu bučnost, praktično je nečujan, može se postaviti bilo gde u objektu. Ne zahteva ventilaciju ni dimnjak.


Iako je električni kotao moguće eksploatisati sa unapred postavljenom temperaturom protoka vode, za udobnu i ekonomičnu upotrebu je preporučljivo korišćenje sobnog termostata koji sistemom upravlja izmerenom sobnom temperaturom.

    
Termostroj Termo Extra električni kotao ima 10 godina garancije na kvalitet varenja i curenje vode, 3 godine garancije na ugrađene električne komponente i cirkulacione pumpe od dana kupovine.

VAŽNO! Garancija je uslovljena ugradnjom magnetnog separatora nečistoće u povratnu granu. 


Bitne karakteristike Termostroj Termo Extra električnog kotla:

 • priključak odlazne i povratne vode za grejanje na gornjoj strani 6/4"
 • na donjoj strani priključak i ventil za punjenje odnosno pražnjenje
 • senzor temperature vode u kotlu (elektronski, digitalni prikaz)
 • sigurnosni termostat za slučaj pregrevanja, povezan na prenaponsku zaštitu / FI relej (potrebno kotao ponovo pokreniti)
 • senzor prisustva vazduha u kotlu (posle ispuštanja vazduha kotao se automatski pokreće)
 • sigurnosni prekidač u slučaju pada napona (kotao se automatski pokreće)
 • konstrukcija kotla od 19 mm i izolacijom velike gustine
 • INOX električni grejači, marke ELTRA koji se mogu uključivati po grupama
 • PID-kontrolisano upravljanje kotlom sa ciljem precizne kontrole snage
 • uz doplatu se može naručiti sa podešavanjem radne temperature na osnovu izmerene spoljne temperature, sa izborom grejnih kriva
 • podešavanje temperature protoka vode za grejanje
 • podešavanje temperature tople vode u indirektnom PTV rezervoaru, zaštita od smrzavanja PTV rezervoara (uključuje se ispod 7°C) (PTV upravljački modul uz doplatu)
 • manualno ograničavanje maksimalne snage kotla u tri koraka
 • funkcija protiv smrzavanja kotla i sistema grejanja koja deluje i kada je kotao isključen (uključuje se ispod 8°C)
 • postizanje pune snage kotla u koracima u intervalima od 15 sekundi
 • kotao se pri izradi testira na pritisak, test se obavlja po završetku varenja a ponavlja se kada je kompletno završen
 • test električne izolacije (500 V) po završetku izrade kotla
 • 10 godina garancije na kvalitet varenja ili curenje vode
 • 36 meseci garancije na ugrađene električne komponente
 • preporučljiva upotreba termostata
 • za ugradnju potrebno stručno lice, posle popunjavanja kontrolne kartice, može se koristiti bez pravila prvog pokretanja ili tehničkog pregleda
 • proizvođač preporučuje korišćenje ThermoFluid​ tečnosti protiv zamrzavanja


Digitalna i modularna regulacija snage grejanja od 0-100% prema kojoj se broj i snaga grejnih grupa i/ili grejnih elemenata uključuje ili isključuje automatski prema trenutnoj potrebi za toplotom. Zahvaljujući PID inteligentnom upravljanju električni kotao samo onda radi punim kapacitetom kada dobije zahtev za više grejanja ili toplijom vodom.

Uputstva za instalaciju i upotrebu, tehnička specifikacija. Za preuzimanje kliknite na donje slike.
       


Komplet Termostroj Termo Extra 48 kW kotao se sastoji od:

 • kotao sa digitalnim upravljanjem, električnim grejačima i sigurnosnim sistemom
 • upravljanje PTV modulom i kompenzacijom spoljnom temperaturom
 • PTV rezervoar i senzor spoljne temperature
 • uputstvo za upotrebu
 • 10 godina garancije na kvalitet varenja i curenje vode, 3 godine garancije na ostale delove kotla​

Dostupno za narudžbu:

 • sobni termostat (dostupna i WiFi varijanta)
 • indirektni rezervoar za toplu vodu

Specifikacija:

Cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda u standardnoj opremi ne
Tip mrežnog priključka 400 V (trofazni)
Namena centralno grejanje i priprema tople vode ugradnjom indirektnog rezervoara
Tip sistema grejanja otvoreni i zatvoreni sistem grejanja
Zaštita kotla od smrzavanja da
Maksimalna snaga 48 kW
Maksimalna radna temperatura 90°C
Tip upravljačkog panela elektronsko digitalno
Proizvođač Termostroj d.o.o.
Potrebna struja 3x69,57 ampera
Snaga 48 kW
Odlazni/Povratni priključak 6/4 R
Težina 45 kg
Grejači (8+8)+(8+8)+(8+8) kW
Širina 400 mm
Visina 930 mm
Maksimalna radna temperatura 90 °C
Zapremina 19 lit.
Dubina 310 mm
Maksimalni radni pritisak 2.5 bara
Trajanje garancije 10 godina na kotao i 3 godine potpune