Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije
Termostroj Termo Mini 12 kW električni kotao - za centralno grejanje i PTV rezervoarom za pripremu tople vode
120,690 Din (100,575 Din + PDV)
Količina:komad(a)

Termostroj Termo Mini 12 kW električni kotao - za centralno grejanje i PTV rezervoarom za pripremu tople vode

120,690 Din (100,575 Din + PDV)
Količina:komad(a)

Vrlo tih, eletkrični kotao 12 kW za centralno grejanje, i uz PTV rezervoar, pripremu tople vode, 99% efikasnosti. U standardnoj opremi senzor temperature PTV rezervoara.

Proizvođač: Termostroj d.o.o.
Dostupnost: preuzimanje za 12 radnih dana
Očekivana isporuka: 25 Jun 2024
Troškovi slanja: Besplatno

O P I S


Termostroj Termo Mini 12 kW električni kotao


Vrlo tih, električni kotao 12 kW za centralno grejanje, i uz PTV rezervoar, pripremu tople vode, 99% efikasnosti, ograničenje maksimalne snage kotla na upravljačkoj jedinici u dva koraka.

Zahvaljujući mogućnosti ograničavanja snage, kotao može da radi sa 6 kW ili 12 kW maksimalne snage. Maksimalna snaga kotla koju podesimo istovremeno smanjuje predatu toplotnu snagu.

Temperatura vode za grejanje je od 20-90°C pri radnom pritisku od 0,8-2,2 bara, dok je temperatura tople vode za upotrebu od 10-65°C stepeni.
Termostroj Termo Mini kotao se isporučuje sa fabrički ugrađenom cirkulacionom pumpom, senzorom temperature PTV rezervoara, upravljanjem PTV rezervoara, ekspanzionom posudom od 6 litara i sigurnosnom opremom potrebnom za rad kotla.
Za rad je potreban trofazni priključak (230V isključivo u varijantama sa 6 i 9 kW), preporučljiv radni pritisak kotla je od 1,2-1,5 bara, maksimalni radni pritisak je 2,5 bara(minimalni radni pritisak kotla u sistemu za grejanje je 0,8 bara).

Snabdevanje toplom vodom preko indirektnog PTV rezervoara garantuje brzo i snažno zagrevanje i konstantnu dostupnost. Zahvaljujući inteligentnom upravljanju PTV olakšava se rad indirektnog rezervoara za pripremu tople vode. Šeme za povezivanje kotla i indirektnog rezervoara možete pronaći među slikama.
Bez obzira na broj zahteva za toplom vodom, preciznim dimenzionisanjem, obezbeđuje neprekidni i bez temperaturnih promena pristup toploj vodi.

Ako je potrebno istovremeno korišćenje tople vode sa dve strane dobra alternativa je postavljanje kombi električnih kotlova. Ovi uređaji pored funkcije grejanja toplu vodu greju kao protočni bojler npr. Termostroj Termo Kombi.

Potpuno je tih i malih dimenzija, ne zahteva ventilaciju ni dimnjak, tako da se može postaviti bilo gde u stanu.

Često postavljana pitanja o Termostroj Termo Mini 12 kW kotlu

   
Predviđen za sisteme grejanja toplom vodom može se povezati u bilo koje radijatorsko ili podno grejanje.
Temperatura protoka vode se može podesiti u širokom opsegu (20-90°C), u koracima od 1°C.

Dopunjen indirektnim PTV rezervoarom, kotao je osposobljen i za proizvodnju tople vode natemepraturi od 10-65°C. Na upravljačkoj jedinici kotla je moguće podesiti temperaturu tople vode, a na taj način i posebno podesiti temperaturu vode u sistemu za grejanje.
Bitno je u sistem za grejanje ugraditi trokraki ventil. Trokraki ventil je neophodno ugraditi u kotao da bi upravljanje kotlom bilo korektno. (vidi slike kotla)
Za pripremu tople vode je potreban senzor temperature koji je takođe deo standardne opreme i potrebno ga je povezati u sistem kotla. Na taj način je kotao sposoban pratiti temperaturu tople vode u rezervoaru i po potrebi pokreniti grejanje iste.
 
Termostroj električni kotao 12 kW je fabrički predviđen za priključenje na mono i trofaznu električnu mrežu. Važno je da mreža u koju se priključuje raspolaže potrebnim naponom (osigurač) i da je instalacija izvedena kabelom odgovarajućeg kapaciteta. (minimalni presek kabela treba da je 3x4 mm2).


Za upotrebu električnog kotla je najvažnije pitanje da li električna mreža u koju se priključuje raspolaže odgovarajućom strujom. Kotlu od 12 kW je potrebno 3 x 17,4 ampera. Obratite pažnju na potrebe svih ostalih električnih potrošača u kući. U slučaju preopterećenja može se desiti da pri uključenju kotla dođe do izbacivanja osigurača.

 
Električni kotao od 12 kW ima vrlo visoku radnu efikasnost. Preuzeta električna energija se u sistemu skoro potpuno pretvara u toplotnu.


Maksimalna snaga kotla se može manualno ograničiti, na upravljačkoj jedinici, u dva koraka. Podešavanje se može uraditi u koracima od 6/12 kW. Molimo Vas da uzmete u obzir da se preuzeta i predata snaga pri smanjenju razlikuje od maksimalne snage kotla.

Kapacitet kotla Termo Mini 12 kW dostupan je u rasponu modulirane snage od 0-12 kW. Zahvaljujući svojoj efikasnosti, kontroliše svoje trenutne performanse u dva koraka (6/12 kW) da bi zadovoljio potrebe za toplotom. U toku rada PID upravljanje kotla uzima u obzir dinamiku promene temperature vode kotla. Kontrolišu se trenutne rezerve toplote koje se nalaze u grejačima za prenos toplote i prema tome se isključuje snaga grejnih elemenata pre postizanja podešene temperature vode a takođe se izračunava vreme zagrevanja grejnog elementa kada temperatura vode padne. Cilj je da se minimizira rasipanje i potrošnja energije da bi se postigla temperatura koja zadovoljava potrebe korisnika.


Efikasnost grejanja zavisi od izolacije objekta, od površine objekta, visine prostorija i od kvaliteta stolarije. Može se grejati novogradnja do 130 m2, adaptiran objekat (izolacije fasade, zamenjena stolarija) do 100 m2objekat sa starom stolarijom i bez izolacije fasade do 80 m2.


Eksploatacija električnih kotlova je precizno upravljana i zahvaljujući tome je ekološki čista. Pruža maksimalne performanse u svojim okvirima snage. Zahvaljujući zanemarivom pregrevanju obezbeđuje zahtevanu temperaturu vode. Modularna regulacija snage je od 0-99% tako da se grejanje uključuje kada nastane potreba za toplom vodom u protivnom se isključuje. Zahvaljujući inteligentnom upravljanju kotao radi maksimalnom snagom samo u slučaju kada mu je upućen zahtev za većom količinom tople vode.


Uz zanemarljivu bučnost, praktično je nečujan, može se postaviti bilo gde u stanu. Ne zahteva ventilaciju ni dimnjak.


U standardnoj opremi Termo Mini električnog kotla nalazi se jedna ugrađena ERP Ready, upravljana frekvencijom, savremena cirkulaciona pumpa koja koristi malo električne energije (5-25 Wh)(Hmax=4 m / Qmax=2,6 m3/h / IP44)


Električni kotao ima u standardnoj opremi ekspanzionu posudu (6 litara / maksimum 3 bara).


Iako je električni kotao moguće eksploatisati sa unapred postavljenom temperaturom protoka vode, za udobnu i ekonomičnu upotrebu je preporučljivo korišćenje sobnog termostata koji sistemom upravlja izmerenom sobnom temperaturom.

 
Termostroj Termo Mini kotao ima 10 godina garancije na kvalitet varenja i curenje vode, 3 godine garancije na ugrađene električne komponente i cirkulacionu pumpu od dana kupovine. 

VAŽNO! Garancija je uslovljena ugradnjom magnetnog separatora nečistoće u povratnu granu.


Bitne karakteristike Termostroj Termo Mini 12 kW električnog kotla:

 • priključak odlazne i povratne vode za grejanje na donjoj strani (3/4"")
 • na donjoj strani priključak i ventil za punjenje odnosno pražnjenje
 • senzor temperature vode u kotlu (elektronski, digitalni prikaz podešene i aktuelne vrednosti)
 • sigurnosni termostat za slučaj pregrevanja (preko 110°C), povezan na prenaponsku zaštitu / FI relej (potrebno kotao ponovo pokreniti)
 • senzor pritiska u kotlu
 • senzor prisustva vazduha u kotlu (posle ispuštanja vazduha kotao se automatski pokreće)
 • sigurnosni prekidač u slučaju pada napona (kotao se automatski pokreće)
 • cirkulaciona pumpa frekvencijom upravljana sa zaštitom od zaglavljivanja, sa zaštitom od prenapona, sa ventilom za automatsko ozračivanje
 • ugrađen sigurnosni ventil za grejanje (3 bara)
 • konstrukcija kotla od 19 mm i izolacijom velike gustine
 • ugrađena ekspanziona posuda (6 litara)
 • INOX električni grejači, marke ELTRA koji se mogu uključivati po grupama
 • PID-kontrolisano upravljanje kotlom sa ciljem precizne kontrole snage
 • podešavanje temperature protoka vode za grejanje
 • manualno ograničavanje maksimalne snage kotla
 • postizanje pune snage kotla u koracima u intervalima od 15 sekundi
 • mogućnost manualnog pokretanja cirkulacione pumpe
 • kotao se pri izradi testira na pritisak, test se obavlja po završetku varenja a ponavlja se kada je kompletno završen
 • preporučljiva je upotreba termostata
 • test električne izolacije (500 V) po završetku izrade kotla
 • za ugradnju potrebno stručno lice, posle popunjavanja kontrolne kartice, može se koristiti bez pravila prvog pokretanja ili tehničkog pregleda
 • proizvođač preporučuje korišćenje ThermoFluid​ tečnosti protiv zamrzavanja

Komplet Termostroj Termo Mini 12 kW kotla se sastoji od:

 • kotao sa digitalnim upravljanjem i električnim grejačima
 • ugrađena cirkulaciona pumpa za grejanje, ekspanziona posuda i sigurnosna oprema
 • kućište kotla i delovi za montažu na zid
 • senzor temperature vode PTV rezervoara
 • uputstvo za upotrebu
 • 10 godina garancije na kvalitet varenja i curenje vode, 3 godine garancije na ostale delove kotla

Dostupno za nabavku (vidi, Slični proizvodi):

 • manualni ili digitalni termostat
 • indirektni rezervoar za pripremu tople vode
 • trokraki ventil

Specifikacija:

Cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda u standardnoj opremi da
Tip mrežnog priključka 400 V (trofazni)
Namena centralno grejanje i priprema tople vode ugradnjom indirektnog rezervoara
Tip sistema grejanja otvoreni i zatvoreni sistem grejanja
Zaštita kotla od smrzavanja da
Maksimalna snaga 12 kW
Maksimalna radna temperatura 90°C
Tip upravljačkog panela elektronsko digitalno
Proizvođač Termostroj d.o.o.
Potrebna struja 3x17,39 ampera
Snaga 12 kW
Odlazni/Povratni priključak 3/4 R
Težina 32 kg
Grejači 2x6 kW
Širina 330 mm
Visina 720 mm
Maksimalna radna temperatura 90 °C
Zapremina 5 lit.
Dubina 230 mm
Maksimalni radni pritisak 2.5 bara
Trajanje garancije 10 godina na kotao i 3 godine potpune

Slični proizvodi

Slični proizvodi