Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije

Grejni kablovi

Grejni kablovi

PODNO GREJANJE ELEKTRIČNIM GREJNIM KABELOM

Električni grejni kablovi su električni provodnici dizajnirani za gubitak toplote i u zavisnosti od uslova korišćenja proizvedeni različitih snaga. Kabel snage od 10-18 W/m uglavnom se koristi za unutrašnju upotrebu dok se kablovi veće snage koriste za vanjsku upotrebu i topljenje snega i leda. 
Električni grejni kabel za unutrašnju upotrebu (električni grejač) se postavlja u beton, a razmak između položenih kablovi određuje toplotnu snagu po kvadratnom metru. Na ovaj način je omogućeno postavljanje većeg grejnog kapaciteta (brže vreme odziva, veća temperatura), ili manjeg kapaciteta (stalna, ili niža temperatura). 
Grejni kabel je električni provodnik dizajniran za ravnomerni gubitak toplote na celoj površini, gde se temperatura jezgra kreće od 40-45°C. Vanjski omotač električnog grejnog kabela štiti od mehaničkog oštećenja, dok unutrašnji aluminijumski plašt pokriva celu dužinu grejnog kabela i filtrira elektromagnetno zračenje što znači da tokom upotrebe nema magnetnog zračenja. 
Pored povoljnih troškova instalacije sistema za grejanje, možete računati na 100%-nu efikasnost i udobnost konvencionalnog podnog grejanja osiguravajući ujednačeno snabdevanje toplotom.