Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije

O našem webshop

O našem webshop

INTERNET PRODAVNICA GREJANJA NA STRUJU 

Internet prodavnica u kojoj nudimo rešenja za grejanje na struju i proizvodnju tople vode. Električni bojleri za grejanje i/ili pripremu tople vode u domaćinstvu, indirektni rezervoari tople vode, električni konvektori, električno podno grejanje i rešenja za grejanje vanjskih površina. 
Električno grejanje je 100% efikasno jer se električna energija skoro u potpunosti pretvara u toplotnu energiju. Potrošnjom električne energije se može precizno upravljati tako da je u praksi pregrevanje zanemarivo. Električni sistem grejanja je dugotrajan, jer električni kotao mora da radi na nižem toplotnom opterećenju u poređenju sa kotlovima na gas ili čvrsto gorivo. Dugotrajan je jer električni grejni kablovi i grejne prostirke obezbeđuju toplotu bez rotirajućih i pokretnih delova. Brzo i lako se ugrađuje, ne iziskuje dodatne troškove poput izrade plana ugradnje gasne instalacije ili odobrenja za korišćenje dimnjaka. Koristi se kao primarno ili uz neki drugi vid grejanja kao sekundarno grejanje.