Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Kategorije

SENKO SENel Combi WiFi 15-30 kW električni kazan za grejanje i za proizvodnju tople vode za domaćinstvo

Jedan od najmanjih kombinovanih električnih kotlova na tržištu, dizajniran za centralno grejanje i trenutnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo, sa izuzetnom toplotnom efikasnošću od 99,4% i toplotnom snagom od 15-30 kW.