Ova stranica koristi cookie-e, da pruži informacije o uslugama ciljanom posetiocu.
Proizvodi Meni

Električni grejni kabel za spoljnu upotrebu - topljenje snega i leda

Električni grejni kabel na otvorenom

MAGNUM Cable električni grejni kabel se proizvodi sa toplotnom snagom od 30 W/m i prvenstveno je namenjen za spoljnu upotrebu kao zaštita od smrzavanja i za odmrzavanje leda.

  1. Kabel ispod poda i spoljnjeg betona se isporučuje sa žutim spoljnim kućištem čija je otpornost na toplotu ista kao i kod unutrašnjih kablova, ali je otporan na mehanička opterećenja.

  2. Druga verzija, koja je predviđena za ugradnju u asfalt, isporučena je sa kućištem crvene boje i namenjena za visoke temperature. Njegova spoljna obloga štiti ne samo od mehaničkih oštećenja već i od visokih temperatura svežeg asfalta od 170-180 ° C. Otpornost na visoke temperature obezbeđuje PTFE (teflonski) sloj, koji je prekriven PVC slojem, i otporan na hemikalije.

  3. Kablovi u trećoj grupi proizvoda imaju isti dizajn i otpornost na toplotu kao i spoljašnji kablovi koji se mogu instalirati u asfalt, međutim da bi se pojednostavila i ubrzala instalacija, rastojanje u petlji se postavlja da obezbeđuje raspodelu toplotne snage od 300 W/m2. Ova grupa proizvoda se takođe može nazvati i otvorenom grejnom podlogom u skladu sa svojim dizajnom.


Grejni kabl sa specifičnom toplotnom snagom od 30 W/m2

  • minimalna toplotna snaga je 180 W/m2, u ovom slučaju rastojanje između petlji kablova je 16-17 cm
  • maksimalna instalisana toplotna snaga je 420-430 W/m2, u ovom slučaju rastojanje između kablovskih petlji je 7 cm. Poređenja radi, za površinsko grejanje, topljenje snega ili leda je potrebna maksimalna snaga od 300-320 W/m2.